Artykuł

Aby przeczytać artykuł Pani Sylwii Bardyszewskiej dotyczący ,,ubytków" wody notowanych w wyszkowskich spółdzielniach mieszkaniowych, który ukazał się w tygodniku ,,Nowy Wyszkowiak''w dniu 16.06.2015 r. proszę kliknąć tu.

Dodatek Mieszkaniowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Przyszłość’’ w Wyszkowie informuje, że jest możliwość skorzystania z dodatku mieszkaniowego (dopłata do czynszu). Wszelkich informacji w sprawie kryteriów jakie trzeba spełnić, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie tel. 29 74 240-97 wew. 232.

 

Dokumenty do pobrania

Druk oświadczenia dotyczącego odliczenia za gaz i windę.

Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość"

Kwestionariusz osobowy członka Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość"

Oświadczenie dot. wody oraz centralnego ogrzewania przy kupnie-sprzedaży

Wniosek o wydanie zaświadczenia celem założenia księgi wieczystej

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody, odprowadzania ścieków i podgrzania wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" w Wyszkowie.

Regulamin rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" w Wyszkowie.

Regulamin korzystania z placów zabaw należących do Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" w Wyszkowie.  

Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wymiany stolarki okiennej

Cennik okien.

Regulamin używania lokali oraz zasad porządku domowego i współżycia mieszkańców w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" w Wyszkowie.

Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" w Wyszkowie.

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" w Wyszkowie.

Regulamin Komisji Zasobów Mieszkaniowych Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" w Wyszkowie.

Regulamin Komisji Pojednawczej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" w Wyszkowie.

Regulamin gospodarki lokalami użytkowymi -  wyboru najemców lokali użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" w Wyszkowie.

Regulamin zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Przyszłość" w Wyszkowie.

Regulamin użytkowania stanowisk postojowych w podziemnych garażach wielostanowiskowych Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" w Wyszkowie.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Regulamin rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" w Wyszkowie.

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" w Wyszkowie.

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" w Wyszkowie.

Regulamin korzystania z garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" w Wyszkowie.

Regulamin w sprawie zasad przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany tych praw.

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość"                       w Wyszkowie.

Regulamin rozdziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową ,,Przyszłość" w Wyszkowie, a osobami posiadającymi tytuł prawny do lokalu w zakresie napraw lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z tymi osobami.

Regulamin zasad wynagradzania członków organów Spółdzielni Mieszkaniowej  ''Przyszłość" w Wyszkowie.

Regulamin przetargu na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych oddanych do dyspozycji Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość".

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" w Wyszkowie.

Protokół lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" w Wyszkowie za lata 2016 - 2018.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość"  za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość"  za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość"  za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość"  za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość"  za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd