Artykuł

Aby przeczytać artykuł Pani Sylwii Bardyszewskiej dotyczący ,,ubytków" wody notowanych w wyszkowskich spółdzielniach mieszkaniowych, który ukazał się w tygodniku ,,Nowy Wyszkowiak''w dniu 16.06.2015 r. proszę kliknąć tu.

Dodatek Mieszkaniowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Przyszłość’’ w Wyszkowie informuje, że jest możliwość skorzystania z dodatków mieszkaniowych (dopłat do czynszu). Wszelkich informacji w sprawie kryteriów jakie trzeba spełnić, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy udziela Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa, pok. 112, tel. 29 74 240-20).

Aby pobrać wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego proszę kliknąć tu.

Dokumenty do pobrania

Druk oświadczenia dotyczącego odliczenia za gaz i windę.

Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość"

Kwestionariusz osobowy członka Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość"

Oświadczenie dot. wody oraz ciepła przy kupnie-sprzedaży

Wniosek o wydanie zaświadczenia celem założenia księgi wieczystej

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody, ścieków i podgrzewania wody dla lokali mieszkalnych i użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" w Wyszkowie.

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" w Wyszkowie.

Regulamin korzystania z placów zabaw należących do Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" w Wyszkowie.  

Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wymiany stolarki okiennej

Cennik okien.

Regulamin używania lokali oraz zasad porządku domowego i współżycia mieszkańców w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" w Wyszkowie.

Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" w Wyszkowie.

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" w Wyszkowie.

Regulamin Komisji Zasobów Mieszkaniowych Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" w Wyszkowie.

Regulamin Komisji Pojednawczej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" w Wyszkowie.

Regulamin gospodarki lokalami użytkowymi -  wyboru najemców lokali użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" w Wyszkowie.

Regulamin zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Przyszłość" w Wyszkowie.

Regulamin użytkowania stanowisk postojowych w podziemnych garażach wielostanowiskowych Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" w Wyszkowie.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Regulamin rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" w Wyszkowie.

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" w Wyszkowie.

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" w Wyszkowie.

Regulamin korzystania z garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" w Wyszkowie.

Regulamin w sprawie zasad przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany tych praw.

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość"                       w Wyszkowie.

Regulamin rozdziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową ,,Przyszłość" w Wyszkowie, a osobami posiadającymi tytuł prawny do lokalu w zakresie napraw lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z tymi osobami.

Regulamin zasad wynagradzania członków organów Spółdzielni Mieszkaniowej  ''Przyszłość" w Wyszkowie.

Regulamin przetargu na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych oddanych do dyspozycji Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość".

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" w Wyszkowie.

Protokół lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" w Wyszkowie za lata 2016 - 2018.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość"  za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość"  za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!