Statut

Pobierz Statut w jednym pliku 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. WPISOWE I UDZIAŁY

III. WKŁADY MIESZKANIOWE I BUDOWLANE

IV. CZŁONKOWIE

A. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
C. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE

V. PRAWO DO LOKALU

A. SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO
B. WYGAŚNIĘCIE SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU
C. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU
D. WYGAŚNIĘCIE WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU
E. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI
F. WYNAJEM I SPRZEDAŻ LOKALI
G. ODBIÓR LOKALU
H. ZAMIANA MIESZKAŃ                                                                                                                                                                                      I. GARAŻE

VI. REMONTY BUDYNKÓW

VII. ROZLICZENIA Z TYTUŁU DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA LOKALU

VIII. TERMINY ROZLICZENIA Z TYTUŁU UDZIAŁÓW, WKŁADÓW Z TYTUŁU SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALU

IX. UŻYWANIE LOKALI

X. OPŁATA ZA UŻYWANIE LOKALI

XI. ORGANY SPÓŁDZIELNI

A. WALNE ZGROMADZENIE
B. RADA NADZORCZA
C. ZARZĄD
D. PRZEPISY WSPÓLNE DLA ZARZĄDU I RADY

XII. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

XIII. PRZEPISY KOŃCOWE

DMC Firewall is a Joomla Security extension!