Przetarg

„ Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Wyszkowie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 63 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na prawo pierwszeństwa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Wyszkowie: 
- ul. 11 Listopada 40/42 , powierzchnia użytkowa 46,20 m2  /dwa pokoje/ II piętro.
Cena wywoławcza wynosi 228 607 zł, wysokość wadium 22 860,70 zł.                                                          Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Bank Millennium S.A. O/Wyszków 03 1160 2202 0000 0000 6181 0217 w terminie do dnia 07.12.2023 roku.                                                                                                                                                                      Pisemne oferty przetargowe wraz z pisemnym oświadczeniem /druk znajduje się w biurze Spółdzielni - pokój nr 5/ w zamkniętych kopertach zaopatrzone w napis ,,przetarg na mieszkanie" wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość" przy ul. Gen. J. Sowińskiego 63 w terminie do dnia 07.12.2023 roku.                                                                                                                      Rozpatrzenie ofert przez komisję przetargową nastąpi w dniu 08.12.2023 roku.                                                  Osoby stające do przetargu zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie przetargu na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych oddanych do dyspozycji Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość".                                                                      Regulamin przetargu jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej: www.smprzyszlosc.pl.                                                                                                                                                Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Przyszłość" oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyn na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.                                            Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni /pokoju nr 5/ lub pod numerem telefonu /029/ 742-57-95; 742-54-18; 501-59-33-20 wew. 32. 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd