IX. UŻYWANIE LOKALI

IX. UŻYWANIE LOKALI

 

§ 70

 

  1. Członek lub właściciel(e) lokalu nie będący członkiem (członkami) Spółdzielni może (mogą) używać należący do niego (nich) lokal wyłącznie na cele określone w przydziale lub w umowie.

  2. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka lub właściciela(i) lokalu nie będącego(ych) członkiem (członkami) Spółdzielni, całego lub części lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane z ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek lub właściciel(e) lokalu nie będący członkiem (członkami) Spółdzielni, jest (są) obowiązany(i) do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.

  3. Umowy zawarte przez członka lub właściciela(i) lokalu nie będącego(ych) członkiem (członkami) Spółdzielni, w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu.

 

§ 71

 

Zasady używania lokali w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni oraz zasady porządku domowego i współżycia mieszkańców określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!